• Server 1 ghfkk.com

Dexter 2x6

Dex, Lies, and Videotape

A copy-cat killer follows the lead of the “Bay Harbor Butcher.” Dexter must destroy an incriminating surveillance video.

Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Dexter: 2×6
Nov. 04, 2007

Dexter season 2